Kontakt - SOBE ZORIĆ

SOBE ZORIĆ
Go to content
KUĆNI RED

 • Smještaj je na raspolaganju od 14.00 sati na dan dolaska do 10.00 sati na dan odlaska, ukoliko unaprijed nije drukčije dogovoreno s domaćinom.
 • U koliko je gost prilikom dolaska pod utjecajem alkohola neće mu biti dozvoljeno ući u stan.
 • Gosti su dužni sami se brinuti za svoje stvari i dragocjenosti ostavljene u stanu i domaćin ne odgovara za eventualni nestanak istih.
 • Gosti su odgovorni za svoje ponašanje u kući i njenoj okolici, a u slučaju nezgode sami snose posljedice.
 • Ulazna vrata stana zaključavajte kada ste unutra, a kada izlazite van obvezno zaključavajte vrata i prozore, isključite rasvjetu i sve električne uređaje (TV, klima uređaj, štednjak itd.) i zatvorite vodu.
 • Vlasnik objekta (domaćin) ima pravo u odsutnosti gosta, ulaziti u sobu radi sprječavanja nastanka moguće štete ili opasnosti. O svom ulasku domaćin je dužan izvijestiti gosta u prvom slijedećem kontaktu.
 • Temeljito uređenje i čišćenje stana vrši domaćin pri svakoj smjeni gostiju. Posteljinu mijenjamo prilikom svake smjene gostiju te svakih sedam dana za boravka gostiju u stanu, dok ručnike mijenjamo svaki treći dan.
 • Zabranjeno je uništavanje opreme i namještaja, izazivanje nereda i ometanje stanara u stambenoj zgradi, a osobito se zabranjuje stvaranje buke u vremenu od 23.00 do 07.00 sati.
 • U stan je strogo zabranjeno dovođenje osoba koje nisu korisnici tog smještaja. Ukoliko budu pronađene osobe koje nisu registrirane ili nisu najavljene prilikom rezervacije, domaćin ima puno pravo otkaza smještaja svim gostima.
 • Nije dozvoljeno unošenje oružja, eksplozivnih i lako zapaljivih materijala.
 • Korištenje opreme i uređaja koji nisu sastavni dio ponude sobe (stana), dozvoljeno je samo uz suglasnost domaćina.
 • Zabranjeno je dovođenje kućnih ljubimaca.
 • Ukoliko dođe do nestanka ili oštećenja instalacija, namještaja, uređaja, opreme sobe, gost je dužan obavijestiti domaćina. Ukoliko je do nestanka ili oštećenja došlo krivnjom gosta, gost je dužan nadoknaditi odgovarajuću protuvrijednost.
 • Iz stana zabranjeno je iznošenje uređaja i opreme (ručnici, prekrivači i drugo).
 • Pušenje u stanu nije dozvoljeno.
 • U slučaju nepridržavanja kućnog reda, domaćin ima pravo otkazati gostu daljnje pružanje usluga.
 • Vašu osobnu iskaznicu ili putovnicu predajte domaćinu odmah po dolasku, radi prijave Turističkom uredu.
Želimo Vas upoznati s kućnim redom kako bi Vam boravak bio ugodan, a za sve dodatne informacije obratite se Vašem domaćinu.

Želimo Vam ugodan boravak!

Duško Zorić

Mob: +385 (0) 95 800 90 13

  

+385 (0) 95 800 90 13

Tel: +385 (0) 43 226 046
Skype: sobezoric3Obrazac Prigovora
The complaintform


Opći uvjeti pružanja usluge smještaja
Članak 1.
Ovim općim uvjetima određuju se prava i obveze između gosta i stranice http://www.sobe-zoric.com/index.html. Nakon što gost potvrdi rezervaciju (putem email ponude ili usmeno telefonskim putem) smatra se da je upoznat s ovim Općim uvjetima pružanja usluge smještaja, te da ih u cijelosti prihvaća.

Članak 2.
Pod višom silom smatra se okolnost na koju se ne može utjecati kao što su: potresi, poplave, požari, suše, mobilizacija, zabrana izlaska iz zemlje, smrt ili bolest agencija ili gosta ili pak njegove najuže obitelji, štrajk, terorističke akcije i sl.

Rezervacije i uplate

Članak 3.
Rezervacije i upiti primaju se putem interneta, telefonskim pozivom i faksom. Gost koji je izvršio rezervaciju s određenim obveznim osobnim podacima smatra se nositeljem rezervacije. Gost je dužan za potrebe rezervacije dati sve potrebne točne osobne podatke koje zahtjeva proces rezervacije a koji neće biti proslijeđeni trećim osoba.

Članak 4.
Gost postavlja prvo upit o raspoloživosti.http://www.sobe-zoric.com/index.html će o raspoloživosti traženog smještaja odgovoriti u što kraćem roku. Rezervacija i uplata akontacije od strane gosta očekuje se unutar predviđenog roka navedenog u ponudi ili rezervaciji.

Članak 5.
Rezervacija smještaja besplatna je usluga. Prilikom rezervacije gost je upoznat s mogućim modelom uplate akontacije koja može biti ukupni iznos rezervacije ili minimalna nepovratna akontacija koja iznosi 20% od ukupnog iznosa rezervacije. U potonjem slučaju ostatak do punog iznosa gost plaća direktno iznajmljivaču po dolasku u smještaj.

Članak 6.
Gost se dužan pridržavati svih uputa i rokova predočenih prilikom procesa rezervacije. Tek primitkom tražene uplate (ako se traži uplata), rezervacija se smatra fiksno potvrđenom o čemu će gost biti obaviješten potvrdom rezervacije poslane e-mailom i/ili faxsom. U slučaju telefonske rezervacije gost potvrdu dobiva SMS-om, na koju je dužan potvrdno odgovoriti.

Članak 7.
Uplata gosta se može izvršiti u hrvatskoj ili inozemstvu na sljedeće načine:
Bankovnom doznakom iz Hrvatske ili inozemstva.
Ako pružatelj usluge ne primi uplatu ili potvrdu o uplati unutar predviđenog roka, rezervacija se automatski smatra poništenom, a termin postaje slobodan za druge goste. Sve uvjete plaćanja gost dobiva na uvid u email ponudi ili faxom ponudi. Ako nositelj rezervacije nema email/fax, ne odgovaramo za moguće probleme s uplatama radi neinformiranosti gosta.

Članak 8.
Nakon primitka uplate gost će dobiti email ili fax potvrdu uplate koja znači potvrdu rezervacije i uplate. Gost je dužan potvrdu isprintati i prilikom dolaska u smještaj predočiti iznajmljivaču.

Cijene

Članak 9.
Prema važećem Zakonu o boravišnoj pristojbi Republike Hrvatske, gost je dužan platiti boravišnu pristojbu istovremeno s plaćanjem usluge smještaja. Boravišna pristojba je posebno izražena, a sukladno postojećem Zakonu RH.
BORAVIŠNA PRISTOJBA UKLJUČENA U CIJENU USLUGA./SOJOURN TAX INCLUDED IN THE PRICE OF SERVICE


Članak 10.
Cijene smještaja su objavljene u kunama, a plaćanje je moguće po dolasku u smještaj.

Članak 11.
"Sobe - Zorić" zadržava pravo promjene objavljenih cijena. Gostima koji su već uplatili akontaciju za određenu rezervaciju ili puni iznos, neće se mijenjati cijena. Ukoliko se promjena dogodi prije uplate akontacije, obvezujemo se obavijestiti gosta o promjeni cijene.

Promjene i otkazi rezervacija

Članak 12.
Sukladno članku 2. ovih općih uvjeta Sobe-Zorić zadržava pravo na promjenu i otkaz rezervacije i to ako nastupe izvanredne okolnosti, to jest viša sila ili ako je došlo do tehničke greške od strane agencije. Ovisno o razlogu promjene ili otkaza rezervacije Sobe-Divić će prvo pokušati naći alternativni smještaj za goste sa sličnim ili boljim karakteristikama rezerviranog smještaja.

Članak 13.
U slučaju da gost želi promijeniti ili otkazati rezervaciju, mora to učiniti pismeno (e-mailom). S obzirom na daljnje rezervacije mi ćemo odobriti promjenu samo ako je to moguće. Pod promjenom se smatraju promjena broja osoba ili pak datuma početka i/ili završetka korištenja usluge. Ako se gostu odobri plaćanje manjeg iznosa zbog promjene rezervacije (u slučaju da je platio samo akontaciju) ostatak koji bi trebao platiti u smještaju bit će mu umanjen.
Promjena rezervacije do 15 dana prije početka rezervacije te tijekom korištenja rezervacije automatski se smatra otkazom rezervacije.
U slučaju da promjena rezervacije nije moguća, te ako gost zbog toga odustane od potvrđene rezervacije primjenjuju se uvjeti otkaza rezervacije navedeni u članku 14. ovih Općih uvjeta.

Članak 14.
Sobe-Zorić ima pravo zadržati ili potraživati sredstva ako gost otkaže fiksno potvrđenu rezervaciju prema sljedećim uvjetima otkaza rezervacije:
1 dan prije početka korištenja usluge ili ako na sam dan početka korištenja usluge gost otkaže ili se do ponoći ne pojavi u smještaju rezervacija se smatra otkazanom - 100% rezervacije.
2 – 8 dana prije početka korištenja usluge - 60% rezervacije.
9 - 14 dana prije početka korištenja usluge - 30% rezervacije.
15 dana prije početka rezervacije rezervacija se automatski  smatra otkazom rezervacije.
U slučaju otkaza gosta zbog više sile (opisane u članku 2. ovih Općih uvjeta), gost je dužan predočiti valjanu pismenu potvrdu izdanu od ovlaštene ustanove, a Sobe-Zorić će izvršiti provjeru vjerodostojnosti pismene potvrde. Eventualna akontacija od 20% je nepovratna dok na ostatak gost ima pravo povrata. Pružatelj usluge je obvezan ukoliko vrši povrat sredstava gostu učiniti to najkasnije unutar 60 dana od dana primljene vjerodostojne potvrde o višoj sili. Iznos povrata koji se refundira gostu bit će umanjen za eventualne troškove. Ako gost koji otkazuje putovanje nađe novog korisnika za istu rezervaciju, zaračunati ćemo samo stvarne troškove uzrokovane zamjenom.

Članak 15.
Ukoliko u rezerviranu smještajnu jedinicu dođe više osoba nego što je naznačeno na potvrdi rezervacije, pružatelj usluge ima pravo uskratiti smještaj nenajavljenim gostima ili prihvatiti sve goste uz nadoplatu nenajavljenih gostiju na licu mjesta ukoliko to kapacitet smještaja dozvoljava. Gost je dužan obavijestiti Sobe-Zorić o istom.

Glavne dužnosti iznajmljivaca i gosta.

Članak 16.
Sobe-zorić vodi brigu o pravima i interesima gosta sukladno dobrim običajima u turizmu te shodno Posebnim uzancama u ugostiteljstvu. Za sve poteškoće koje mogu nastati korištenjem ove stranice, http://www.sobe-bjelovar.com/ se odriče svih odgovornosti jer je servis besplatan. Nakon dolaska gosta u smještaj, sve možebitne nesuglasice se rješavaju na licu mjesta.

Članak 17.
Gost je dužan:
 • posjedovati valjane putne isprave
 • poštivati carinske i devizne propise Hrvatske
 • pridržavati se kućnog reda kojeg je iznajmljivač dužan istaknuti u smještajnom objektu te surađivati s iznajmljivačem u dobroj namjeri
 • provjeriti je li mu za ulazak u Hrvatsku ili susjedne zemlje potrebna viza
 • doći u smještaj najranije u 12 sati ili po dogovoru, dok se odlazak očekuje zadnjeg dana boravka najkasnije do 10 sati ujutro osim ako iznajmljivač nije drugačije odredio
 • najaviti barem okvirno vrijeme dolaska/odlaska kako bi iznajmljivač mogao biti na vrijeme prisutan u smještaju i kako bi se izvršila primopredaja (ključevi i pregled smještaja)
 • kod dužeg boravka javiti iznajmljivaču moguće vrijeme posjete radi čišćenja i mijenjanja posteljine
 • zabranjenjeno je dovođenje kućnih ljubimaca.

Članak 18.
Smještajna jedinica opremljena je sa svom potrebnom posteljinom i ručnicima ovisno o broju gostiju. Kod dužeg boravka gosta čišćenje, pospremanje i promjena ručnika vrši se u dogovoru s iznajmljivačem, a minimalno svakih 7 dana.

Članak 19.
Pružatelj usluge ima pravo gosta po dolasku u smještaj tražiti sigurnosni predujam ili jamčevinu kao osiguranje od eventualnih šteta u smještaju (uređaji, oprema ili inventar). Pružatelj usluge je dužan vratiti plaćenu jamčevinu pri odlasku gosta iz smještaja, uz odbitak eventualne naknade štete ukoliko je ima.

Reklamacije i štete

Članak 20.
Sobe - Divić ne odgovaraju za oštećenu, uništenu ili izgubljenu prtljagu, kao ni za krađu prtljage ili dragocjenosti u smještajnom objektu. Izgubljena prtljaga ili krađa prijavljuju se policiji odmah po događaju.

Članak 21.
Ako su usluge iz ponude nekvalitetno izvršene, nositelj rezervacije može zahtijevati razmjernu odštetu tako da se obrati pružatelju usluge. Svaki gost ima pravo na reklamaciju.
Postupak u vezi s reklamacijom:
 • Gost je dužan na dan dolaska odmah kod pružatelja usluga reklamirati neodgovarajuću uslugu ili ako je do razloga reklamacije došlo tijekom boravka u smještaju, onda isti tren po nastanku razloga reklamacije.
 • Gost je dužan pričekati dolazak pružatelja usluga kako bi se utvrdilo činjenično stanje. Gost je dužan surađivati s iznajmljivačem u dobroj namjeri da se otklone uzroci reklamacije.
 • Gost je dužan imati razumijevanja kod riješavanja reklamacije jer  može trebati određeno vrijeme zbog prikupljanja informacija i provjere navoda reklamacije kako bi se utvrdila i riješila.
 • Ne uvažavaju se reklamacije vezane uz sadržaje koji nisu u sklopu objekta (ulični radovi, čistoća ulica, buka u blizini, stanje objekata u neposrednoj blizini i sl.).
 • Ukoliko gost ne reklamira smještaj na licu mjesta ne ostvaruje moguće pravo povrata novca.
 • Dok pružatelj usluge ne donese rješenje, gost se odriče posredovanja bilo koje druge osobe, arbitraže, ili sudske ustanove, kao i davanja informacija u sredstvima javnog informiranja.
 • Ukoliko se utvrdi potpuna neosnovanost reklamacije, gost je dužan platiti iznajmljivaču dogovorenu naknadu. Akontacija koju je gost platio je nepovratna.

Članak 22.
U slučajevima nepoštivanja ranije navedenih obaveza gosta, gost odgovara za načinjenu štetu i snosi troškove, a Sobe-Divić otklanja svaku odgovornost za takvu štetu. Najviša nadoknada po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos usluge. Ovime se isključuje pravo gosta na nadoknadu idealne štete.

Članak 23.
Iznajmljivač također ima pravo na reklamaciju ukoliko smatra da mu je učinjena neka šteta ili iz drugih razloga. Potvrdom rezervacije gost se obvezuje da će, ukoliko uzrokuje bilo kakvo oštećenje, iznajmljivaču na licu mjesta platiti svu uzrokovanu štetu.

Članak 24.
Ako gost nije zadovoljan rješenjem prigovora, ima pravo na sudsku arbitražu. U takvim slučajevima nadležan je sud u Bjelovaru.
Vrijedi od 01.02.2015.


Kontakt osoba: Duško Zorić
Mob: +385 (0) 95 800 90 13
Back to content